BI.I.271.3.2020 Informacja z otwarcia ofert na zadanie:

„Budowa drogi gminnej w kierunku strefy przemysłowej w km 0+000 do km 0+914 w miejscowości Podborze wraz z budową skrzyżowania i niezbędną infrastrukturą”

 

Zgodnie z art. 86 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 14.05.2020 r. o godz. 10:15.

 

Do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jarosław Godek

14 maja 2020