BI.I.271.4.2020 Informacja z otwarcia ofert na zadanie:

„Doposażenie 12 szkół z terenu Gminy Radomyśl Wielki w narzędzia TIK oraz wyposażenie szkoły w Dulczy Małej w sprzęt rehabilitacyjny”

 

Zgodnie z art. 86 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający zamieszcza  informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 15.05.2020 r. o godz. 10:15.

 

Do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jarosław Godek

15 maja 2020