BI.I.271.6.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu”

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński

21 lipca 2020