BI.I.271.PP.14.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie:

„Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Radomyśl Wielki na lata 2021–2030”

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

na zadanie:

„Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Radomyśl Wielki na lata 2021–2030”

 

                Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przyjętych kryteriów: ceny (80%) oraz doświadczenia Wykonawcy (20%).

                Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 4 złożoną przez Prof. UEW dr hab. Andrzeja Raszkowskiego, 58-506 Jelenia Góra, ul. Paderewskiego 128 za cenę: 11.900,00 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło osiem ofert złożonych przez:

Nr

oferty

Nazwa i adres oferenta:

Punktacja- kryterium cena

Punktacja- kryterium doświadczenie

Łącznie punktacja

1

 

CENTRUM FUNDUSZY UE sp. z o.o. spółka komandytowa,

 87-100 Toruń, ul. Batorego 46/52, lok. 14

69,73

20

89,73

2

WESTMOR Consulting Urszula Wódkowska

87-800 Włocławek, ul. Królewiecka 27

32,25

12

44,25

3

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner  43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3A/1

-----

-----

Oferta odrzucona

4

Prof. UEW dr hab. Andrzej Raszkowski

58-506 Jelenia Góra, ul. Paderewskiego 128

80,00

14

94,00

5.

Projekt Paweł Walczyszyn  Lechów 137a, 26-004 Bieliny

43,00

20

63,00

6.

EUROGRANT  sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 25/2

67,30

20

87,30

7.

Joanna Sanik

15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 65/29

-----

-----

Oferta odrzucona

8

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego  35-073 Rzeszów, ul. Kolejowa 1

30,96

20

50,96

 

Wybrany Wykonawca spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym i otrzymał największą liczbę punktów.

Oferta nr 3 złożona przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner oraz oferta nr 7 złożona przez Joannę Sanik zostały odrzucone na podstawie punktu 10 ppkt 1a) oraz 2 zapytania ofertowego.

Wykonawcy nie złożyli wraz z ofertą opracowanej koncepcji/opisu/pomysłu na proces przygotowania dokumentu strategii. Przedmiotowy dokument stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił odrzucić oferty.

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński

22 lipca 2020