BI.I.271.7.2020 Informacja z otwarcia ofert na zadanie:

„Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych położonych w miejscowości Janowiec, Żarówka, Dulcza Wielka, Pień, Radomyśl Wielki, Partynia, Zgórsko, Podborze, Dąbie, Ruda”

Zamawiający zgodnie z art. 86 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zamieszcza  informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 28.07.2020 r. o godz. 10:15.

Informacja z otwarcia ofert

 

 

28 lipca 2020