BI.I.271.8.2020 Informacja z otwarcia ofert na zadanie:

„Dowóz uczniów z miejscowości Pień i Partynia-Schabowiec do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Partyni oraz innych wyjazdów związanych z realizacją zadań szkolnych w roku szkolnym 2020/2021”

Zamawiający zgodnie z art. 86 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zamieszcza  informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 29.07.2020 r. o godz. 10:15.

 

Informacja z otwarcia ofert

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

Jarosław Godek

29 lipca 2020