BI.I.271.9.2020 Informacja z otwarcia ofert na zadanie:

„Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021”

Zamawiający zgodnie z art. 86 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zamieszcza  informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 29.07.2020 r. o godz. 10:15.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jarosław Godek

 

29 lipca 2020