BI.I.271.11.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie:

„Dostawa energii elektrycznej dla Mieleckiej Grupy Zakupowej”

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybińśki 

 

11 sierpnia 2020