BI.I.271.12.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie:

„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Mieleckiej Grupy Zakupowej”

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński

 

11 sierpnia 2020