BI.I.271.10.2020 Informacja z otwarcia ofert na zadanie:

„Budowa zaplecza z przeznaczeniem do rekreacji i wypoczynku w Rudzie”

Zgodnie z art. 86 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 19.08.2020 r. o godz. 10:15.

 

Informacja z otwarcia ofert 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński

19 sierpnia 2020