BI.I.271.13.2020 Informacja z otwarcia ofert na zadanie:

„Budowa zaplecza z przeznaczeniem do rekreacji i wypoczynku w Rudzie”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zgodnie z art. 86 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 14.09.2020 r. o godz. 10:15.

Do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert

Przewodniczący Komisji przetragowej

Jarosław Godek

14 września 2020