BI.I.271.15.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie:

„Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Radomyśl Wielki”

 

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński

28 grudnia 2020