BI.I.271.15.2020 Informacja z otwarcia ofert na:

„Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Radomyśl Wielki”

Zgodnie z art. 86 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 29.01.2021 r. o godz. 11:00.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

29 stycznia 2021