BI.I.271.1.2021 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania:

„Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych położonych w miejscowości Janowiec, Żarówka, Dulcza Wielka, Dulcza Mała, Radomyśl Wielki, Partynia, Zgórsko, Ruda, Podborze, Dąbrówka Wisłocka”
18 lutego 2021