BI.I.271.1.2021 Informacja z otwarcia ofert na zadanie:

„Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych położonych w miejscowości Janowiec, Żarówka, Dulcza Wielka, Dulcza Mała, Radomyśl Wielki, Partynia, Zgórsko, Ruda, Podborze, Dąbrówka Wisłocka”

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na: „Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych  położonych  w miejscowości Janowiec, Żarówka, Dulcza Wielka, Dulcza Mała, Radomyśl Wielki, Partynia, Zgórsko, Ruda, Podborze, Dąbrówka Wisłocka”.

 

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) podaje informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 08.03.2021 r. o godz. 12:00.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Przewodniczący komisji przetargowej

Jarosław Godek

8 marca 2021