BI.I.271.1.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

„Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych położonych w miejscowości Janowiec, Żarówka, Dulcza Wielka, Dulcza Mała, Radomyśl Wielki, Partynia, Zgórsko, Ruda, Podborze, Dąbrówka Wisłocka”

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Józef Rybiński

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

24 marca 2021