BI.I.271.2.2021 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania:

„Przebudowa dróg gminnych polegająca na budowie chodników dla pieszych w ich pasie drogowym w miejscowości Partynia i Pień”
1 kwietnia 2021