BI.I.271.1.2021 Ogłoszenie o wyniku postępowania na zadanie:

„Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych położonych w miejscowości Janowiec, Żarówka, Dulcza Wielka, Dulcza Mała, Radomyśl Wielki, Partynia, Zgórsko, Ruda, Podborze, Dąbrówka Wisłocka”

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński 

2 kwietnia 2021