BI.I.271.2.2021 Informacja o kwocie przeznaczonej w budżecie na wykonanie zadania:

„Przebudowa dróg gminnych polegająca na budowie chodników dla pieszych w ich pasie drogowym w miejscowości Partynia i Pień”.

 

Informacja z budżetu o kwocie przeznaczonej  na wykonanie zadania

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jarosław Godek

16 kwietnia 2021