BI.I.271.2.2021 Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania:

„Przebudowa dróg gminnych polegająca na budowie chodników dla pieszych w ich pasie drogowym w miejscowości Partynia i Pień”

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jarosław Godek

16 kwietnia 2021