BI.I.271.3.2021 Odpowiedzi na pytania z 27.04.2021 r. oraz zmiana SWZ na zadanie:

„Budowa budynku usługowego w Radomyślu Wielkim- Rynek 13”

 

Odpowiedzi na pytania

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński

27 kwietnia 2021