BI.I.271.3.2021 Odpowiedzi na pytania z 30.04.2021 r. do treści SWZ na zadanie:

„Budowa budynku usługowego w Radomyślu Wielkim- Rynek 13”

 

Odpowiedzi na pytania 

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński

30 kwietnia 2021