BI.I.271.3.2021 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na:

„Budowa budynku usługowego w Radomyślu Wielkim- Rynek 13”.

 

Informacja z budżetu o kwocie przeznaczonej na wykonanie zadania

 

Przewodniczący Komisji przetargowej

Jarosław Godek

7 maja 2021