BI.I.271.3.2021 Informacja z otwarcia ofert na zadanie:

„Budowa budynku usługowego w Radomyślu Wielkim- Rynek 13”.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Przewodniczący Komisji przetargowej

Jarosław Godek

7 maja 2021