BI.I.271.3.2021 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Budowa budynku usługowego w Radomyślu Wielkim- Rynek 13”

 

Zawiadomienie o unieważnieniu 

 

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński

12 maja 2021