BI.I.271.2.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

„Przebudowa dróg gminnych polegająca na budowie chodników dla pieszych w ich pasie drogowym w miejscowości Partynia i Pień”

Część nr 1- „Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym w miejscowości Partynia”

Część nr 2 - „Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym w miejscowości Pień”

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński

 

18 maja 2021