BI.I.271.4.2021 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania:

„Budowa budynku usługowego w Radomyślu Wielkim- Rynek 13”

Informacja z budżetu o kwocie przeznaczonej na wykonanie zadania

 

Przewodniczący Komisji przetargowej

Jarosław Godek

8 czerwca 2021