BI.I.271.5.2021 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania:

„Rozbudowa odcinka drogi gminnej ulicy Lonczaka w Radomyślu Wielkim na długości 360m”

 

Informacja z budżetu o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zadania

 

Przewodniczący Komisji przetargowej

Jarosław Godek

15 czerwca 2021