BI.I.271.5.2021 Informacja z otwarcia ofert na zadanie:

„Rozbudowa odcinka drogi gminnej ulicy Lonczaka w Radomyślu Wielkim na długości 360m”

 

Informacja z otwarcia ofert

Przewodniczący Komisji przetargowej 

Jarosław Godek

15 czerwca 2021