BI.I.271.4.2021 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie:

„Budowa budynku usługowego w Radomyślu Wielkim- Rynek 13”.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński

1 lipca 2021