BI.I.271.5.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie:

„Rozbudowa odcinka drogi gminnej ulicy Lonczaka w Radomyślu Wielkim na długości 360m”

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński

1 lipca 2021