BI.I.271.6.2021 Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie:

„Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022”

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Burmistrz Radomyśla Wielkiego 

Józef Rybiński

2 lipca 2021