BI.I.271.7.2021 Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie:

„Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki oraz inne wyjazdy związane z realizacją zadań szkolnych w roku szkolnym 2021/2022”

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński

2 lipca 2021