BI.I.271.7.2021 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zadanie:

„Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki oraz inne wyjazdy związane z realizacją zadań szkolnych w roku szkolnym 2021/2022”.

 

Informacja z budżetu

 

Przewodniczący Komisji przetargowej

15 lipca 2021