BI.I.271.6.2021 Informacja z otwarcia ofert na zadanie:

„Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022”

 

Informacja z otwarcia ofert 

Przewodniczący Komisji przetargowej

15 lipca 2021