BI.I.271.8.2021 Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie:

„Przebudowa budynku SUW Jamy polegająca na rozbudowie technologii uzdatniania wody, w tym wykonanie elementów konstrukcyjnych”
30 lipca 2021