BI.I.271.6.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie:

„Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022”

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 

Kierownik Zamawiającego

Józef Rybiński

 

18 sierpnia 2021