BI.I.271.7.2021 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 2:

„Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki oraz inne wyjazdy związane z realizacją zadań szkolnych w roku szkolnym 2021/2022”


Część nr 2- „Dowóz uczniów z miejscowości Zdziarzec do Szkoły Podstawowej w Radomyślu Wielkim”.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu Części nr 2

 

Kierownik Zamawiającego

Józef Rybiński

18 sierpnia 2021