BI.I.271.7.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Część nr 1 i Część nr 3:

„Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki oraz inne wyjazdy związane z realizacją zadań szkolnych w roku szkolnym 2021/2022”.

Część nr 1- „Dowóz uczniów z miejscowości Pień i Partynia- Schabowiec do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Partyni”

Część nr 3- „Przewóz uczniów na zawody sportowe oraz inne wyjazdy związane z realizacją zadań szkolnych”

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część nr 1 i Część nr 3

 

Kierownik Zamawiającego 

Józef Rybiński

 

18 sierpnia 2021