BI.I.271.8.2021 Informacja z otwarcia ofert na zadanie:

„Przebudowa budynku SUW Jamy polegająca na rozbudowie technologii uzdatniania wody, w tym wykonanie elementów konstrukcyjnych”.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Przewodniczący Komisji przetargowej

Jarosław Godek

26 sierpnia 2021