BI.I.271.8.2021 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

„Przebudowa budynku SUW Jamy polegająca na rozbudowie technologii uzdatniania wody, w tym wykonanie elementów konstrukcyjnych”.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu 

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński

30 sierpnia 2021