BI.I.271.9.2021 Odpowiedzi na pytania do przetargu na zadanie:

„Wymiana sztucznej nawierzchni płyty boiska przy Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim (Orlik)”

 

Odpowiedzi na pytania-20.09.2021 r.

 

Jarosław Godek

Zastępca Burmistrza 

20 września 2021