BI.I.271.9.2021 Informacja z otwarcia ofert na zadanie:

„Wymiana sztucznej nawierzchni płyty boiska przy Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim (Orlik)”.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Przewodniczący Komisji przetargowej

Jarosław Godek

5 października 2021