BI.I.271.9.2021 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na:

„Wymiana sztucznej nawierzchni płyty boiska przy Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim (Orlik)”

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

 

Kierownik Zamawiającego

Józef Rybińśki

8 października 2021