BI.I.271.10.2021 Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania:

„Przebudowa budynku SUW Jamy polegająca na rozbudowie technologii uzdatniania wody, w tym wykonanie elementów konstrukcyjnych”.
18 października 2021