BI.I.271.11.2021 Odpowiedzi na pytania do treści SWZ na zadanie:

„Wymiana sztucznej nawierzchni płyty boiska przy Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim (Orlik)”.
20 października 2021