BI.I.271.11.2021 Odpowiedzi nr II na pytania do treści SWZ na zadanie:

„Wymiana sztucznej nawierzchni płyty boiska przy Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim (Orlik)”
26 października 2021