BI.I.271.10.2021 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie:

„Przebudowa budynku SUW Jamy polegająca na rozbudowie technologii uzdatniania wody, w tym wykonanie elementów konstrukcyjnych”

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kierownik Zamawiającego

Józef Rybiński

27 października 2021