BI.I.271.11.2021 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania:

„Wymiana sztucznej nawierzchni płyty boiska przy Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim (Orlik)”.
29 października 2021