Odpowiedzi na zapytania do zadania pn.:

„Zakup 9-osobowego busa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”

Treść pytań i odpowiedzi

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

10 listopada 2021